Pistejakauma

0%

8%

4%

4%

25%

38%

8%

13%

0%

0%

Pisteytykset

rating 20,000

kolamuki
Käyttäjä

rating 20,000

TeeP
Käyttäjä

rating 20,000

Elokuvan tiedot

Omerta 6/12
Omerta 6/12 arvosana 2,77