Pistejakauma

1%

6%

4%

10%

19%

29%

23%

6%

1%

2%

Pisteytykset

rating 30,000

arpum
Käyttäjä

rating 30,000

eskoaarne
Käyttäjä

rating 30,000

gyakujou
Käyttäjä

rating 30,000

keijomies
Käyttäjä

rating 30,000

K@ltsu
Käyttäjä

rating 30,000

Pasma
Käyttäjä

rating 30,000

Pummi666
Käyttäjä

rating 30,000

Elokuvan tiedot

Godzilla
Godzilla arvosana 2,82