yhteiskunta

Ne, joiden äidinkieli ei ole englanti, tuntuvat kuitenkin osaavan kielen pienetkin kielioppisäännöt. Ainakaan puheen muodostaminen ei ole hidasta, vaan tekstiä tulee suuriakin määriä hyvin sujuvasti.