käsikirjoitus

Frankensteinin hirviötä tarkoittaessa käytetään varsin usein nimitystä Frankenstein.