autoilu

Jos autoa yritetään kiilata tieltä, kiilattava ei koskaan paina jarrua.