Hazel Orencio

Elokuvat (7 kpl)

Season of the Devil - Ang panahon ng halimaw (2018)

rating 0,000

A Lullaby to the Sorrowful Mystery - Hele sa hiwagang hapis (2016)

rating 0,000

From What Is Before - Mula sa kung ano ang noon (2014)

rating 0,000

Norte, the End of History - Norte, hangganan ng kasaysayan (2013)

rating 0,000
rating 0,000

Century of Birthing - Siglo ng pagluluwal (2011)

rating 0,000

Elegy to the Visitor from the Revolution - Elehiya sa dumalaw mula sa himagsikan (2011)

rating 0,000

Tilastot